AJÁNLATKÉRŐKNEK

Az MKI magas szakmai színvonalon vállalja közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítását, hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátását. Munkatársaink egyedülálló tapasztalattal rendelkeznek az állami, önkormányzati szférában, illetve kifejezetten a közüzemi ajánlatkérőkre vonatkozó szabályozási környezet tekintetében továbbá felkészültek az Európai Unióból származó forrásokból megvalósuló közbeszerzési eljárások lebonyolítása terén. Gyakorlati szakmai ismereteink a biztosítéka annak, hogy partnereink közbeszerzési eljárásai zökkenőmentesen, és sikeresen kerüljenek megvalósításra. A leggyakoribb eljárási típusokon túl, kifejezett tapasztalatokkal rendelkezünk például a PPP projektek, és az ahhoz kapcsolódó versenypárbeszédes eljárás vonatkozásában is, illetve sürgősségi határidővel vállaljuk hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások jogi alapjának kidolgozását is.

Előzőeknek megfelelően vállaljuk:

 • ajánlatkérői minőség, Kbt., hatálya alá tartozás vizsgálata
 • közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása, független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása
 • Elektronikus Közbeszerzési rendszer kezelése
 • előzetes vitarendezési eljárás lebonyolítása
 • képviselet Közbeszerzési Döntőbizottság előtt
 • közbeszerzési tanácsadás
 • közbeszerzési szabályzat készítése
 • zöld közbeszerzési szabályzat készítése
 • közbeszerzési oktatás munkatársainak, igény szerint

AJÁNLATTEVŐKNEK

Mind magyarországi, mind külföldi letelepedésű ajánlattevők részére vállaljuk az ajánlattétel teljes körű menedzselését, a stratégia döntésekben való közreműködést, az ajánlat összeállításán túl, ide értve az ajánlatkérők versenykorlátozó gyakorlata ellen felhasználható előzetes vitarendezés lebonyolítását a jogszerű kiírás érdekében, figyelemmel arra, hogy széleskörű ismeretekkel rendelkezünk az ajánlatkérői elvárásokról, stratégiákról. Szolgáltatásunk által biztosítani tudjuk, hogy jogszerűen az ajánlattevő nem zárható ki, így nyertesség csakis a megajánlott áron, illetve egyéb bírálati elemeken múlik.

Tekintettel arra, hogy a magyar közbeszerzési szabályozásnak való megfelelés, illetve egyáltalán a magyar nyelvű ajánlattétel adott esetben komoly nehézséget jelent a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőknek, erre specializálódott szakembereink hatékony angol/magyar nyelvű segítséget képesek nyújtani ügyfeleinknek.

Előzőeknek megfelelően vállaljuk:

 • ajánlat összeállítás
 • az ajánlattételi folyamat teljes körű menedzselése (ajánlat összeállítása, kiegészítő tájékoztatás, hiánypótlás, stb.)
 • Elektronikus Közbeszerzési Rendszer kezelése
 • segítségnyújtás a hatékony ajánlattételi stratégia kialakításában (alvállalkozói, erőforrás szervezeti struktúra kialakítása,
 • közbeszerzési tanácsadás
 • előzetes vitarendezési eljárás lebonyolítása
 • közreműködés jogorvoslati eljárásban
 • öntisztázás lebonyolítása

Kérje árajánlatunkat!