Mi egészségügyi termékeket gyártó vállalat vagyunk, és a termékeket gyakran külföldi gyártó cégektől szerezzük be. A gyártó cég a Kbt. fent idézett rendelkezése szerint nem számít alvállalkozónak. Ugyanakkor a közbeszerzési eljárások teljesítése során előfordulhat, hogy az árut a gyártócéggel kötött szerződés értelmében nem az ajánlattevőnek, hanem közvetlenül az ajánlatkérőnek szállítja ki a gyártó. Az előzőhöz hasonló eset, amikor a gyártó nem maga szállítja ki közvetlenül a terméket az ajánlatkérőnek, hanem azt a feladatot egy a gyártó által megbízott külföldi fuvarozó cég végzi el. Ilyen esetben ügyfelünk a gyártótól mindig CIP (cost and insurance paid) paritáson vásárol, azaz a gyártó számlázási összege tartalmazza a szállítás költségét is. Ilyen esetben a gyártó cég, illetve a fuvarozó cég alvállalkozónak minősül-e?

Takarítási szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárásban több szempontból vizsgáltuk az ajánlati árat (például heti takarítás díja, nagytakarítás díja, fertőtlenítés, stb.). Az eljárásunkban az egyik ajánlattevő a bontást megelőzően határidőben feltöltötte ugyan az ajánlatot, de az árazott költségvetést – valószínűleg véletlenül – nem az ajánlat részeként, hanem azon kívüli dokumentumként töltötte fel az EKR-be. Ilyen esetben mi az ajánlatkérő teendője? Hiánypótoltatnunk kell a költségvetést? Vagy elfogadható a felcsatolt dokumentum így is, ha egyszer határidőben lett feltöltve?

Az általunk kezdeményezett nyílt közbeszerzési eljárásban az első helyen álló ajánlattevő vonatkozásában árindokolást szeretnénk kérni, mert más ajánlatkérőktől olyan információkat kaptunk, hogy nem fizeti rendesen az alkalmazottait, ugyanakkor az anyagi fedezethez képest számszerűen nem állapítható meg jelentős eltérés. Ilyen esetben is kérhetünk indokolást?

Az általunk kiírt eljárásban ez egyik ajánlattevő különböző értékeket adott meg az ajánlati ár vonatkozásában a felolvasólapon és az árazott költségvetésben. Felvilágosítás keretében orvosolható az ellentmondás?

Milyen szankciója van annak, ha a tárgyalásos eljárásban nem kíván az ajánlattevő végső ajánlatot benyújtani, mivel a végleges szerződéses feltételek elfogadhatatlanok a számára? Az eljárásban nem írtak elő ajánlati biztosítékot.

Kétszakaszos eljárásban részvételi jelentkezést szeretnénk benyújtani árubeszerzés tárgyú eljárásban, azonban a részvételi felhívásban közzétett szállítási határidő bizonyosan tarthatatlan, viszont a kiírás szerint a felek tárgyalnak a szerződéses feltételekről. Jóhiszeműen járunk-e el, ha biztosan nem megfelelő szállítási határidő ellenére benyújtjuk a részvételi jelentkezésünket, majd a második szakaszban az ajánlatot?