Közbeszerzési értékhatárok a 2021. évre

Közzétételre kerültek a 2021. január 1. – december 31. között irányadó közösségi és nemzeti közbeszerzési értékhatárok. A Kbt. 15. § (2) bekezdése szerint az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A 2021. évben nem történt változás az uniós értékhatárok tekintetében, mivel a legutóbbi felülvizsgálatra 2019. év október 30-án került sor, ekkor 2020. január 1-jétől kezdődően kétéves időtartamra – így a 2021. évre is irányadóan – állapították meg a pontos értékhatárokat. Az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárok a központi költségvetésről szóló törvényben évente kerülnek meghatározásra. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény a 74. § értelmében a 2020. évben meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok nem változtak.

 

 

NEMZETI KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK 2021.

 

KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK

KÖZÜZEMI AJÁNLATKÉRŐK

árubeszerzés

15 000 000,- Ft

50 000 000,- Ft

szolgáltatás megrendelés

15 000 000,- Ft

50 000 000,- Ft

építési beruházás

50 000 000,- Ft

100 000 000,- Ft

szolgáltatási koncesszió

30 000 000,- Ft

100 000 000,- Ft

építési koncesszió

100 000 000,- Ft

200 000 000,- Ft

 

KÖZÖSSÉGI KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK

 

KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK

KÖZÜZEMI AJÁNLATKÉRŐK

árubeszerzés

68 171 840,- Ft

136 343 680,- Ft

védelmi tárgyú áru – Kbt. 5. § (1) bek. a)-b) pont – megrendelése

44 279 840,- Ft

szolgáltatás megrendelés

68 171 840,- Ft

50 000 000,- Ft

Kbt. 3. számú melléklet körébe tartozó szolgáltatás megrendelése

238 920 000,- Ft

318 560 000,- Ft

építési beruházás

1 704 296 000,- Ft

1 704 296 000,- Ft

szolgáltatási koncesszió

1 704 296 000,- Ft

100 000 000,- Ft

építési koncesszió

1 704 296 000,- Ft

200 000 000,- Ft

2021. január 12.